Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (20.07.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
DÜZENLEMELER
–– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Satış – Taşıt ve Ekipman Kiralama Yönetmeliği
–– Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
BİLDİRİ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/21)
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 tarih ve E:2018/84, K:2022/132 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 tarih ve E:2018/80, K:2022/136 sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 tarih ve E:2022/108, K:2023/55 sayılı kararı
ANAYASA KONSEYİ KARARLARI
–– Danıştay Başkanlık Divanı’nın 2023/32 Sayılı Kararı
–– Danıştay Başkanlık Divanı’nın 2023/33 Sayılı Kararı
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu